BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2002

2003-02-06, 12:27
 - Icke regulatorisk

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en oberoende och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leverans-säkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros, som är en av världens ledande fristående producenter av avsalumassa, är marknads-ledande på slipmassa för avsalu och en betydande producent av övriga kvaliteter.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önske-mål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. Dessutom bedrivs en aktiv säkringspolitik främst avseende valuta, massapris och el för få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna.

Se bifogad fil för fullständig rapport

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')