ROTTNEROS AB ERSÄTTER BEFINTLIGT SYNDIKERINGSLÅN

2003-07-07, 12:07
 - Icke regulatorisk

Genom lånefaciliteterna refinansieras Rottneros befintliga syndikerade lånefaciliteter från oktober 2000 på 700 miljoner SEK. Ingen del av denna lånefacilitet är för närvarande utnyttjad. Lånet utgörs av tre delar med löptider på ett år, fem år samt sju år. Lånet löper med en räntemarginal som är avhängig av huruvida skuldsättningsgraden understiger 0,5x (75 räntepunkter) eller överstiger 0,5x (85 räntepunkter).

Förutom Danske Bank, som har arrangerat lånet, ingår Norddeutsche Landesbank (medarrangör), BBVA, HSH Nordbank samt Nordea i Sverige i lånesyndikatet.

För ytterligare information: Ekonomidirektör Anders Byström, 070/641 49 14.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 890 anställda och omsätter drygt 3 MdSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')