ROTTNEROS FORTSÄTTER ÅTERKÖPSPROGRAMMET AV EGNA AKTIER

2003-05-05, 18:50
 - Icke regulatorisk

Den nu förvärvade posten, som köptes den 5 maj 2003, uppgår till 41.000 aktier till en snittkurs av 7,64 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 7,60 – 7,70. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 6.730.000 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188.432.105 aktier.

Upplands Väsby 2003-05-05

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko på telefon 070-641 4910 eller CFO Anders Byström 070-641 4914.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode-r-bolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')