ROTTNEROS HÖJER PRISERNA PÅ CTMP-PAPPERSMASSA

2003-01-13, 17:11
 - Icke regulatorisk

I likhet med flera andra aktörer på marknaden kommer Rottneros också att höja priset på pap-persmassa av NBSK-kvalitet till 480 USD/ton i Europa.

Ökad efterfrågan av de berörda kvaliteterna, kombinerat med genomförda produktionsbegräns-ningar hos flera producenter, har lett till en bättre balans på marknaden vilket skapar utrymme för prishöjningar.

Detta är Rottneros första listprishöjning sedan juli 2002 för de berörda kvaliteterna.

Upplands Väsby 2003-01-13

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information: VD Lars Blecko, 08-5900 1010

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen be-står av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rott-neros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Mi-randa, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 878 anställda och omsätter drygt 2.700 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')