MILJÖTILLSTÅND FÖR OMBYGGNAD VID UTANSJÖ BRUK

2004-03-30, 16:08
 - Icke regulatorisk

Projektet är ett resultat av det åtgärdsprogram för Utansjö Bruk som beslutades i december 2002. Om bolaget beslutar att genomföra investeringen enligt det nu erhållna byggnadstillståndet innebär detta att den nuvarande produktionen av magnefitmassa kommer att upphöra. Det tillstånd som miljödomstolen har lämnat innefattar inte ett slutgiltigt igångsättningstillstånd. Miljödomstolen avser att behandla detta kompletterande tillstånd under hösten 2004.

Ytterligare information: Lars Blecko 070/64 14 910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 857 anställda och omsätter ca 2.400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')