NY BRUKSCHEF FÖR ROTTNEROS BRUK

2004-03-19, 15:28
 - Icke regulatorisk

Daniel Bäcklin kvarstår som VD för Rottneros Rockhammar AB fram till sin pensionering tidigast under 2005. Han kommer fram till dess att koncentrera sig på struktur- och organisationsfrågor vid Rockhammars Bruk, där ett generationsskifte pågår.

Upplands Väsby 2004-03-19

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko 08/590 010 00 alt 070/64 14 910

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')