POSITIV VINSTAVVIKELSE

2004-01-22, 14:48
 - Icke regulatorisk

I tidigare lämnad prognos angavs att resultatet efter finansnetto förväntas överstiga vinsten för 2002 som uppgick till 86 MSEK.

Bokslutskommuniké kommer att lämnas den 5 februari.

Upplands Väsby 2004-01-22

Ytterligare information: VD Lars Blecko och vice VD Anders Byström, tel. 08-5900 1000.

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter ca 2.500 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')