ROTTNEROS HAR INLETT ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2004-04-29, 09:50
 - Icke regulatorisk

Den nu förvärvade posten, som köptes den 28 april 2004, uppgår till 120 000 aktier till en snittkurs av 10,15 kr. Transaktionerna genomfördes inom prisintervall 9,90 – 10,20 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 7 829 641 aktier. Det totala antalet aktier i Rottneros AB uppgår till 188 432 105 aktier.

Upplands Väsby 2004-04-28

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, tel. 070-641 49 10 eller CFO Anders Byström 070-641 4914

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')