SEK 150 MILJONER OBLIGATIONSLÅN

2004-10-27, 13:30
 - Icke regulatorisk

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

- Genom emitterandet av det nya obligationslånet så har vi förstärkt den finansiella strukturen i Rottneros genom att diversifiera koncernens låneportfölj, säger vice VD och ekonomidirektör Anders Byström. Samarbetet med Nordiska Investeringsbanken och Danske Bank har förbättrat förutsättningarna för vår finansiering.

Upplands Väsby den 27 Oktober 2004

Rottneros AB (Publ.)

Ytterligare information: Ekonomidirektör Anders Byström, 070-641 49 14

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')