ANDERS BYSTRÖM LÄMNAR ROTTNEROS

2005-12-09, 12:10
 - Icke regulatorisk

- Jag beklagar att Anders Byström lämnar koncernen. Han har gjort en stor insats för oss, bl a genom att bygga upp ekonomi- och finansfunktionen till den strategiska roll den har idag. Vi önskar honom lycka till i hans nya befattning som innebär att han får möjligheten att var med om att sjösätta ett nyskapat internationellt storföretag. Det innebär även att han inte längre behöver veckopendla mellan jobbet i Stockholm och familjen i Skåne, säger Rottneros VD och koncernchef Lars Blecko.

Upplands Väsby 2005-12-09

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 835 anställda och omsätter ca 2.300 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')