PROGNOSJUSTERING FÖR 2005 PÅ GRUND AV UTEBLIVNA HÖJNINGAR AV MASSAPRISET

2005-10-14, 09:08
 - Icke regulatorisk

Det främsta skälet till prognosjusteringen är att marknaden och därmed priserna inte har utvecklats som förväntat. Prisökningen under andra halvåret i år som bolaget förväntade sig i halvårsrapporten har inte infunnit sig under tredje kvartalet.

- Även om vi räknar med en bättre massaprisbild under fjärde kvartalet i år kommer höjningarna för sent för att kompensera oss för de låga priserna samt för tillkommande kostnader under årets första nio månader för ombyggnad av magnefitanläggningen i Utansjö till CTMP-produktion. Vi är mycket känsliga för massaprisförändringar. En förändring med 30 USD, eller 5 procent per ton massa påverkar resultatet på helårsbasis med drygt 150 MSEK, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 12

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 835 anställda och omsätter ca 2.300 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')