ROTTNEROS HÖJER PRISERNA FÖR CTMP

2005-02-23, 16:34
 - Icke regulatorisk

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2005-02-23

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta Lars Blecko, tel. 070-641 49 10

Rottneros-koncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')