UTANSJÖ BRUK: CTMP-ANLÄGGNINGEN I KONTINUERLIG DRIFT ENLIGT TIDPLAN LÅGA PRISER PÅ AVVECKLAD MAGNEFIT BAKOM FÖRLUST

2005-04-26, 08:03
 - Icke regulatorisk

Den nya CTMP-anläggningen (kemotermiskmekanisk massa) har en tillverkningskapacitet på maximalt 100 000 ton massa per år vilket innebär att Utansjös totala kapacitet, inklusive den tidigare slipmassatillverkningen, uppgår till ca 180 000 ton. Installationen av den nya tillverkningslinjen har gått helt enligt plan, vilket innebär att tidplanen har hållits.

Investeringen i produktion av CTMP, liksom nedläggningen av den olönsamma tillverkningen av magnefitmassa, är en del av det åtgärdsprogram för Utansjö Bruk som inleddes för drygt två år sedan. Avvecklingen av magnefiten var en av de strukturåtgärder som koncernen presenterade under hösten 2004

- Efterfrågan på CTMP har stigit under de senaste åren, konstaterar Rottneros koncernchef Lars Blecko. Efterfrågan på magnefitmassa har däremot minskat under en följd av år.

Avvecklingen av magnefiten har helt och hållet genomförts enligt plan både avseende tidplan och omstruktureringskostnader. Dock har efterfrågan och priset på magnefitmassa under perioden varit betydligt lägre än vad som förutsetts.

-Av marknadsskäl upphörde vi med magnefittillverkningen tidigare än planerat, samtidigt som vi har tvingats att avveckla lagret av magnefit till ett avsevärt lägre pris än beräknat. Det har resulterat i en kostnad av engångskaraktär som är orsaken till hela den förlust som koncernen redovisar för första kvartalet, understryker Lars Blecko.

Upplands Väsby 2005-04 26

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko 070/6414910

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')