BESPARINGSPROGRAM PÅ 100 MILJONER

2006-02-03, 08:23
 - Icke regulatorisk

Den främsta orsaken till besparingsprogrammet är att Rottneros inför 2006 kommer att drabbas av ytterligare kostnadsökningar på grund av väsentligt högre elpriser.

Kostnadsökningen för Rottneros på grund av höjt elpris kommer för 2006 att uppgå till närmare 55 MSEK jämfört med 2005. Med nuvarande prisbild för el finns risk för ytterligare kostnadshöjningar under år 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 835 anställda och omsätter ca 2.300 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')