POSITIVT RESULTAT TROTS UNDERHÅLLSSTOPP OCH DRAMATISKT HÖJDA ELPRISER

2006-10-27, 08:43
 - Icke regulatorisk

Det förbättrade resultatet jämfört med motsvarande period 2005 förklaras dels av kostnadssänk-ningar med 27 MSEK som en effekt av det pågående besparingsprogrammet, dels av en stark massamarknad under 2006 som har resulterat i en prishöjning på ca 10 procent, beroende på mas-sakvalitet. Dessutom har produktionen och tillgängligheten i bruken varit mycket hög.

Resultatet under de tre första kvartalen har påverkats negativt av ökade elkostnader med 84 MSEK. Under tredje kvartalet har resultatet påverkats med 24 MSEK av elprishöjningarna. Dessut-om belastas tredje kvartalet med en kostnad på ca 30 MSEK för planerade underhållsstopp, vilket är ungefär samma nivå som tidigare år. De höjda el-priserna ligger även bakom beslutet att upphö-ra med driften vid Utansjö Bruk och utvärdera möjligheten att flytta anläggningen till ett land med lägre och stabilare el-priser, som offentliggjordes i slutet av augusti.

Ytterligare information: Lars Blecko, 070/641 49 10

Analytiker- och journalistträff

Analytiker och journalister inbjuds till en analytikerträff den 27 oktober kl. 10 00 hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, tfn 08/587 112 00.

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')