ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA

2006-01-26, 10:08
 - Icke regulatorisk

Samtidigt höjs även priset för NBSK (blekt långfibrig sulfatmassa) till 630 USD/ton.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2006-01-26

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta CEO Lars Blecko, 070-641 49 10 eller Marknadsdirektör Tomas Wiklund 070-590 01 24

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 835 anställda och omsätter ca 2.300 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')