ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA

2006-10-25, 11:20
 - Icke regulatorisk

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta CEO Lars Blecko, 070-641 49 10 eller Mark-nadsdirektör Tomas Wiklund, 070-5900 124

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')