ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA

2006-05-30, 12:21
 - Icke regulatorisk

Priset för långfibrig blekt sulfatmassa (NBSK) höjs till 690 USD/ton från samma datum.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

Upplands Väsby 2006-05-30

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta CEO Lars Blecko, 070-641 49 10 eller Marknadsdirektör Tomas Wiklund 070-590 01 24

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')