ROTTNEROS INVESTERAR I NY ÅNGTURBIN I VALLVIK

2006-04-26, 14:24
 - Icke regulatorisk

Den nya turbinen, som drivs med processånga producerad i samband med produktionen av pappersmassa, kommer att resultera i att självförsörjningsgraden av el vid Vallviks Bruk stiger från cirka 70 till närmare 100 procent.

- Bakgrunden till investeringen är att vi som en följd av de kraftiga höjningarna av de svens-ka elpriserna vill öka självförsörjningsgraden så mycket som möjligt, säger Rottneros kon-cernchef Lars Blecko.

Förberedelser för att installera den nya turbinen kommer att göras i september i år i samband med det årliga underhållstoppet vid Vallviks bruk. Slutinstallation och idrifttagande är plane-rat till september 2007.

Upplands Väsby 2006-04-26

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 070/6414910

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rock-hammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spani-en verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruan-skaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har 804 anställda och omsätter ca 2.4 miljarder kronor

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')