ROTTNEROS SILVIPAK FÖRPACKNING UTVALD NÄR VÄRLDSUNIK MATAUTOMAT LANSERAS

2006-10-12, 17:54
 - Icke regulatorisk

”SilviPak passar FoodCube perfekt för såväl de frysta som kylda maträtterna. Förpackningen är formstabil och tack vare att den är tillverkad av cellulosafiber är den dessutom sval och lätt att hålla i handen efter uppvärmning”, säger Eilif Nilsson på Corner Sweden som nu lanserar FoodCube. ”Vidare har SivilPak en mycket bra miljöprofil eftersom cellulosafibern kommer från en förnyelsebar råvara som också är komposterbar. Den tunna barriärfilmen av plast är lätt att separera från tråget och både tråg och film kan dessutom återvinnas inom de materialåtervinningssystem som finns inom EU”, fortsätter Eilif Nilsson.

Corner Sweden har ett antal mattillverkare kontrakterade. För att åstadkomma optimal kostnadsef-fektivitet, eliminera behovet av eventuella ytterförpackningar samt minimera den totala förpack-ningsmängden, levererar mattillverkarna sin mat i en SilviPak standardförpackning anpassad för FoodCube.

”Vi är förstås mycket glada över att Corner Sweden har valt oss som leverantör till sitt världsunika matautomatkoncept. Det visar att SilviPak med sina starka konsument- och produktegenskaper samt goda miljöprofil utgör ett attraktivt erbjudande till existerande lösningar på marknaden”, säger Joakim Stockhaus Vice President Rottneros Packaging

Ytterligare information:

Lars Blecko, koncernchef, telefon: +468 590 010 00

Joakim Stockhaus, Vice President Packaging, telefon: +46 8 590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råva-ruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncer-nen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livs-medel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')