ROTTNEROS SILVIPAK TECKNAR AVTAL MED LEDANDE FÖRPACKNINGSGROSSIST

2006-10-18, 10:01
 - Icke regulatorisk

Aristo, som är Skandinaviens ledande tillverkare och grossist av kartonger och pappersartiklar till restaurang- och konditoribranschen, har hittills levererat förpackningar av aluminium och plast. Principöverenskommelsen innebär att dessa på sikt till stor del kommer att ersätta av Rottneros SilviPak som är betydligt miljövänligare eftersom produkten baseras på cellulosafibrer som kom-mer från en förnyelsebar råvara som också är komposterbar.

- Genom samarbetet med Aristo kommer vi in i storhushållsbranschen, en marknad som vi skulle ha svårt att nå annars, säger Joakim Stockhaus som är ansvarig för Rottneros Packaging.

- SilviPak är ett intressant alternativ till de traditionella förpackningarna av aluminium och plast, säger Mats Ohlsson som är VD för Aristo AB. Förpackningen har flera värdefulla egenskaper. Utöver höga miljövärden har den mycket goda isoleringsegenskaper för både varma och kalla rätter.

Rottneros Packaging som startades under våren 2006 har hittills varit inriktat på leverans av för-packningar till producenter av färdiglagad mat. För en tid sedan offentliggjordes ett samarbete med Corner Sweden som tillverkar matautomater om leverans av förpackningar.

- Att som ett komplement även vända oss till företag av Aristos och Corners typ innebär att vi når ut på marknaden snabbare än om vi enbart inriktar oss på stora livsmedelstillverkare, säger Joa-kim Stockhaus.

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef, telefon +46 8 590 010 00

Joakim Stockhaus, Vice President Packaging, telefon: +46 8 590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')