ROTTNEROS STARTAR NYTT AFFÄRSOMRÅDE. BÖRJAR TILLVERKA LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR AV PAPPERSMASSA

2006-03-23, 08:25
 - Icke regulatorisk

Verksamheten, som bedrivs i det nya affärsområdet Rottneros Packaging, förväntas stå för cirka 15 procent av koncernens omsättning inom en femårsperiod och ta en marknadsandel i Europa på cirka fem procent. Tråget har utvecklats tillsammans med bl.a. Gunnar Dafgård AB, som är Nordens största tillverkare av färdiglagad fryst mat. Som ansvarig för det nya affärsområdet har Joakim Stockhaus, med erfarenhet från både förpacknings- och livsmedelsindustrin, anställts.

Breddning och samordningsfördelar

- Skälet till att vi satsar på ett helt nytt verksamhets- och produktområde är att vi vill bredda verksamheten för att komma ifrån det ensidiga beroendet av kursen på USD och massakonjunkturen. Att vi har valt produktion av livsmedelstråg beror dels på att det finns mycket tydliga samordningsfördelar med den traditionella massaproduktionen och tillverkning av tråg, dels på att vi genom att vända oss till livsmedelsindustrin ökar riskspridningen till en bransch som inte är lika konjunkturberoende.

Bakom teknologin står det taiwanesiska företaget Evergreen Pulp Packaging & System, Inc., EPPSI. Rottneros har licens för hela världen att tillverka livsmedelstråg av cellulosafibrer enligt EPPSI:s metod och med företagets maskinella utrustning. Att maskinerna tillverkas i Taiwan gör att produktionskostnaden blir förhållandevis låg.

Växande marknad

Det främsta användnings­området för Rottneros tråg är portionsförpackad fryst och kyld mat för mindre hushåll. Produkterna möter en ökande efterfrågan på bekväm vardagsmat som ska vara lätt att inhandla och lätt att hantera.

- Marknaden för detta område uppgår till ca 6 miljarder tråg per år i Europa varav den största andelen utgörs av helt syntetiska CPET-tråg. Tillväxten ligger på närmare 10 procent per år säger Lars Blecko.

2006-03-23

ROTTNEROS AB (Publ.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/59001000

Bilder finns att hämta under rubriken Press på vår hemsida www.rottneros.com

OBS: Inbjudan till presskonferens på nästa sida

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har 804 anställda och omsätter ca 2.4 miljarder kronor

Press- och analytikertkonferens kl 12.00

Med anledning av dagens offentliggörande arrangeras en press- och analytikerkonferens idag den 23 mars kl. 12.00.

Vid träffen kommer bl a undertecknad och styrelsens ordförande Bengt Nordin att närvara. I samband med träffen serveras en lätt måltid.

Träffen äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson på Birger Jarlsgatan 6B, 8 trappor.

Meddela gärna att ni kommer till Tove Håkansson, e-post: tove.hakansson@halvarsson.se, telefon 08/58711278.

Välkomna!

Lars Blecko, VD och koncernchef

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')