SVENSKA PAPPERSMASSAPRODUCENTEN ROTTNEROS GÖR INBRYTNING PÅ LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR MED FOKUS PÅ EUROPA

2006-05-15, 01:00
 - Icke regulatorisk

Det finns en ökande efterfrågan på bekväm vardagsmat som ska vara lätt att inhandla och lätt att hantera. Marknaden uppgår till ca 6 miljarder tråg per år i Europa varav den största andelen utgörs av oljebaserade CPET-tråg.

”Rottneros tråg har en rad fördelar jämfört med konkurrerande lösningar. Vår produk-tionsprocess är enkel, snabb och flexibel. Tråget gjuts och lamineras i ett steg, direkt från pappersmassan, vilket innebär att vi kapat bort ett steg i tillverkningsprocessen och kan leverera färdiga konverterade tråg till slutanvändaren, säger Joakim Stockhaus, Vice Pre-sident Rottneros Packaging.

”Tråget kan lamineras med alla typer av barriärfilmer beroende på vilken produkt som ska förpackas. Det går lika bra med kylda färdigrätter i modifierad atmosfär som med frysta rätter. Formbarheten är i stort sett oändlig och möjliggör fackindelning för olika livsmedel det går även att trycka marknadsbudskap på filmen. Vidare har tråget en mycket bra mil-jöprofil eftersom cellulosafibern kommer från en förnyelsebar råvara. Plastfilmen är lätt att separera från tråget och både tråg och film kan återvinnas inom de materialåtervin-ningssystem vi har inom EU. Vår satsning är ambitiöst och långsiktig. Vi kommer att utmana den befintliga marknaden av kartong- och aluminiumtråg även om vi främst riktar oss mot platstrågen, säger Joakim Stockhaus.”

Det nya tråget har utvecklats tillsammans med bl.a. Gunnar Dafgård AB i Sverige, som är Nordens största tillverkare av färdiglagad fryst mat.

”Rottneros tråg och nya förpackningskoncept är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till de lösningar som idag finns på marknaden. Förlängd hållbarhet är viktigt och dagens kartongtråg klarar inte modifierad atmosfär. Vi vill dessutom minska oljeberoendet, dels på grund av att oljan är en ändlig resurs dels på grund av utsikten om fortsatt höga oljepri-ser, säger Anders Wretman, Inköpare på Gunnar Dafgård AB och den som varit ansvarig för utvecklingsarbetet i kontakten med Rottneros. Rottneros tråg är stabilt och har dessut-om en mycket god isoleringsförmåga. Det är en klar fördel för konsumenten som kan hål-la i tråget utan att bränna sig.”

16 maj 2006

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta:

Joakim Stockhaus, Vice President Rottneros Packaging

Telefon: +46 8 590 010 78

Mobil: +46 70 534 96 99

E-Mail: joakim.stockhaus@rottneros.com

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har 804 anställda och omsätter ca 2.4 miljarder kronor

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')