LARS BLECKO LÄMNAR ROTTNEROS

2007-10-02, 09:30
 - Icke regulatorisk

- Åren hos Rottneros har varit oerhört spännande och intensiva. Rottneros har utvecklats från en traditionell massaproducent med individuella bruk till en modern koncern som även är på väg in i förpackningsindustrin. Det bidrar till att vårt starka beroende av externa faktorer, t ex dollarkursen som ju har rört sig kraftigt både uppåt och neråt under mina år som VD minskar, säger Lars Blecko. Att jag nu lämnar Rottneros beror på att jag har fått en spännande möjlighet att leda ut-vecklingen av ett avancerat tjänsteföretag med över 20 000 medarbetare och verksamhet över hela Europa och USA.

- Jag beklagar att Lars Blecko lämnar Rottneros, men förstår att han vill anta en ny utmaning efter åtta år hos oss, säger Rottneros styrelseordförande Bengt Nordin.

Arbete med att rekrytera en ny VD har påbörjats.

Ytterligare information: Styrelsens ordförande, Bengt Nordin, 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')