LYCKAD PREMIÄR FÖR SILVIPAK PÅ ANUGA MÄSSAN I KÖLN

2007-10-25, 08:40
 - Icke regulatorisk

SilviPak gjorde en mycket lyckad entré när förpackningen för första gången presenterades på den tyska matmässan Anuga i Köln. SilviPak tillverkas av jungfrulig träfibermassa och tillhör en ny genera-tion av naturliga förpackningar som utmanar de traditionella plast- och aluminiumtrågen genom att kunna minska såväl förpackningsvikt som oljekonsumtion. SilviPak lämpar sig särskilt väl för fryst och kyld färdiglagad mat och är anpassad för både mikrovågsugn och vanlig ugn.

”SilviPak ligger helt i linje med våra ambitioner att erbjuda fräsch och naturlig färdigmat till den europeiska handeln, säger Jacob Hobbel, Account Manager vid den belgiska färdigmatsproducenten “Le Medaillon”. Våra besökare på Anuga visade ett stort intresse för SilviPak. De uppskattade att trågen är gjorda av förnyelsebar råvara och att det är möjligt att hålla förpackningen direkt i handen efter det att man tagit ut den ur ugnen. SilviPak har många fördelar. Inte minst när det gäller modifierad atmosfär, d v s att maten förpackas med en livsmedelsgas, funktionalitet och att man kan köra trågen i samma fyllningssystem linje som plattstråg”, avslutar Jacob Hobbel.

Ungsbakad färsk lax

“Med SilviPak kan vi erbjuda färsk lax i en modifierad atmosfär förpackning som kan anrättas direkt i ugnen, vilket blir både gott och bekvämt för konsumenten. Tråget är dessutom mycket stabilt även efter uppvärmningen och är lätt att återvinna, säger Thomas Adolf, General Manager för Alaska Fisch i Tyskland”.

“Anugamässan har verkligen bekräftat det växande intresset för SilviPak över hela Europa. Ett flertal europeiska varumärkesägare och företag inom dagligvaruhandeln använder idag SilviPak eller visar ett mycket starkt intresse, berättar Joakim Stockhaus Vice President vid SilviPak, som siktar på att ta en marknadsandel på minst fem procent av marknaden för förpackningar till färdigmat inom de närmaste tre till fyra åren.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Stockhaus, Vice President SilviPak

Telefon: +46 8 590 010 00

e-mail: joakim.stockhaus@silvipak.com

www.silvipak.com

Bilder: ……………………………………………

Se även:

Le Medaillon: www.ruris.eu

Alaska Fisch: www.alaska-fisch.de

------------------------------------------------------------

SilviPak är ett affärsområde inom Rottneros och utvecklar, producerar och säljer förpackningar till främst livsmedelsindustrin. SilviPak förpackningen är tillverkad av jungfrulig träfibermassa, laminerad med olika typer av barriärfilm, anpassad för såväl kyld som fryst färdig mat som kan värmas i vanlig ugn eller mikrovågsugn. Trågen produceras i SilviPaks egna fabriker.

------------------------------------------------------------

SilviPak

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')