MILJÖDOMSTOLEN HAR OMPRÖVAT VILLKOREN VID VALLVIKS BRUK

2007-03-07, 14:08
 - Icke regulatorisk

– Oenigheten i domstolen visar på komplexiteten i ärendet. Vi kommer att utvärdera möjligheten att överklaga domen och lämnar besked inom 10 dagar, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Att bioreningen, som innebär en investering på ca 100 MSEK, enligt domen ska vara klar att tas i bruk i början av 2010 innebär att byggnationen till största delen kommer att ske under 2009.

Upplands Väsby 2007-03-07

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 070/641 49 10

VD för Vallviks Bruk Hannu Thomasfolk, 070/604 29 38

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt ett försäljningsbolag i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')