OLE TERLAND NY VD FÖR ROTTNEROS

2007-12-03, 14:19
 - Icke regulatorisk

Ole Terland, som är teknologie licentiat inom massa och pappersteknik, har haft olika chefsbefattningar inom flera olika produktområden i SCA-koncernen i 20 år, däribland finpapper, journalpapper, förpackningar och mjukpapper. Han har bland annat varit affärsområdeschef för mjukpapper i Europa. Senast har han varit chef för den tekniska staben vid SCAs huvudkontor i Stockholm.

- Det är oerhört glädjande att vi får en VD med en gedigen branscherfarenhet. Att han dessutom har arbetat inom flera av de produktområden som vi vänder oss till: finpapper, mjukpapper och förpackningar, gör att han har en djup kunskap om våra kunders förutsättningar, säger Rottneros styrelseordförande Bengt Nordin.

Ytterligare information: Styrelsens ordförande, Bengt Nordin 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')