PLANER PÅ ATT FLYTTA DEL AV UTANSJÖFABRIKEN TILL SYDAFRIKA

2007-03-21, 08:37
 - Icke regulatorisk

Rottneros offentliggjorde i slutet av augusti 2006 planerna på att upphöra med driften vid den mekaniska massafabriken Utansjö Bruk på grund av de orimligt höga elkostnaderna som slår hårt mot produktion av mekanisk massa. Ett av de alternativ som då omnämndes var att helt eller delvis flytta produktionen till ett land med lägre och stabilare elpriser än Sverige. Den del av Utan-sjö Bruk som är aktuell att flytta är CTMP-anläggningen, som togs i drift så sent som i april 2005. Så som situationen är nu faller alltså valet på Sydafrika.

Exakt vad som kommer att hända vid Utansjö Bruk är ännu inte helt klart, utan är en del av det som kommer att utredas under 2007.

Konkurrenskraftiga produktionskostnader

– Sydafrika uppfyller alla de krav vi ställer på ny lokalisering, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Bland annat erbjuder landet mycket bra tillgång på eukalyptusved och andra råvaror till konkurrenskraftiga priser. Vår samarbetspartner NCT säljer årligen ca 1,8 miljoner ton massaved varav 1 miljon ton är eukalyptus som lämpar sig mycket väl för produktion av CTMP. Dessutom har hamnstaden Richards Bay vid Indiska Oceanen, där fabriken kommer att byggas om planerna genomförs, en mycket bra infrastruktur.

NCT Forestry Co-operative Ltd (NCT) är ett sydafrikanskt kooperativt skogsföretag som säljer timmer som kommer från skogsplantager på sammanlagt ca 300 000 hektar Bolaget ägs av mer än 2000 medlemmar. Huvudprodukten är lövved av eukalyptus till massaindustrin. För närvaran-de exporteras merparten av veden till den japanska massa- och pappersindustrin från tre flisan-läggningar i Richards Bay och Durban som NCT har investerat i.

NCT har sökt efter möjligheten att förädla massaveden och har därför etablerat företaget Pulp United (Pty) Ltd som har utvärderat en etablering av en anläggning för produktion av CTMP-massa i Richards Bay. Bland annat har företaget en option på en lämplig industritomt och alla nödvändiga miljötillstånd finns.

– Ett partnerskap mellan Rottneros och NCT skulle möjliggöra ett intressant projekt med en säker tillgång till massafibrer, förmånliga elpriser och ett gediget kunnande om massateknik och mark-naden, säger Peter Keyworth, General Manager Special Projects hos NCT.

– NCT är en optimal samarbetspartner. Bolaget har mycket god tillgång till eukalyptusved och egna anläggningar för produktion av flis, som idag exporteras till Japan. Företaget kan den sydaf-rikanska massavedmarknaden medan vi kan den globala massamarknaden understryker Lars Blecko.

Den planerade massafabriken förväntas inledningsvis få en kapacitet på ca 140 000 ton per år och kan vara klart att tas i bruk under 2009. Massan kommer sannolikt främst att exporteras till Europa och Asien. Ett samägt bolag är tänkt att uppföra och driva fabriken.

Kostnaden för att uppföra den nya fabriken beräknas uppgå till cirka 1 miljard kronor. Fabriken förväntas få en god lönsamhet och bli en av världens mest konkurrenskraftiga CTMP-anläggningar. För Rottneros är detta en mycket bra lösning på de problem som uppstått i Utansjö.

Leder CTMP-utvecklingen

– Vi blir först i världen med att i stor skala producera CTMP av eukalyptusved. De fullskaliga pro-ver vi har gjort vid Rockhammars Bruk, där CTMP-processen för övrigt utvecklades 1974, har visat på mycket goda resultat. Vi får alltså möjlighet att återigen leda utvecklingen av CTMP, som är en massakvalitet som har en god framtidspotential och god tillväxt, säger Lars Blecko.

Ytterligare information: Lars Blecko, 08 590 010 00

Peter Keywort, +27 33 8978 500

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt ett försäljningsbolag i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')