(RÄTTELSE AVSEENDE DATUM FÖR PRISHÖJNING) ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA

2007-05-25, 15:46
 - Icke regulatorisk

Priset för långfibrig NBSK-massa höjs med 20 USD till 800 USD/ton från samma datum.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta CEO Lars Blecko, 070-641 49 10 eller Mark-nadsdirektör Tomas Wiklund, 070-5900 124

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')