ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA

2007-07-27, 08:43
 - Icke regulatorisk

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta CEO Lars Blecko, 070-641 49 10

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsom-råde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Kon-cernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')