ROTTNEROS HÖJER MASSAPRISERNA I EUROPA

2007-11-23, 11:05
 - Icke regulatorisk

Rottneros höjer priset för blekt långfibrig kraftmassa (NBSK) med 30 USD per ton till 880 USD per ton från den 1 december 2007.

Priset för Blekt Eucalyptus (BEK) höjs med 30 USD/ton till 780 USD/ton eller mot-svarande i Euro från samma datum.

De nya priserna är giltiga tillsvidare.

ROTTNEROS AB (Publ.)

För ytterligare information kontakta VD Lars Blecko, 070-641 49 10 eller mark-nadsdirektör Tomas Wiklund +46 70 5900 124.

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')