ROTTNEROS LANSERAR UNIKT VMI-SYSTEM

2007-01-29, 12:00
 - Icke regulatorisk

VMI har under senare år blivit ett allt mer populärt sätt för industrier att genom närmare samarbete mellan producent och kund minska sina lager, och därmed kapitalbindning, samtidigt som leveranssäkerheten ökar.

Traditionellt bygger VMI på att leverantören övertar ansvaret för att råvarulagret fylls på vid avtalade lagernivåer. Nu har Rottneros utvecklat ett system för sina kunder inom pappersindustrin som tar VMI ett steg längre. Systemet håller inte bara reda på volymer, det ger också laboratoriedata om varje leverans direkt in i kundens produktionssystem. Parametrar som freeness och bulk varierar alltid inom de givna specifikationsramarna och på detta sätt får pappersmakaren detaljerad information om värdena för varje enskild leverans. Med dessa värden kan sedan produktionsprocessen finjusteras för optimalt produktionsresultat och ekonomi.

Detta är möjligt genom att upplösningen i systemet är mycket hög, varje individuell bal registreras vid kundens intag av massa till produktionen. Detta sker genom läsare som automatiskt registrerar den märkning som finns på balarna. Via en mindre processdator kan sedan informationen användas i både inköps- och produktionssystem, allt efter kundens individuella önskemål.

– Såvitt vi vet är detta ett helt unikt system för pappersindustrin, säger Rottneros marknadsdirektör Tomas Wiklund. Möjligheten att både optimera lagernivån och själva produktionsprocessen tror vi kommer att upplevas som mycket attraktivt av industrin.

– Vi har utvecklat systemet i nära samarbete med en av våra större kunder där systemet har testats en längre tid för att säkerställa prestanda och tillförlitlighet. Resultatet har utfallit så bra att vi nu går ut på bred front och erbjuder systemet till våra kunder.

Ytterligare information: Tomas Wiklund, marknadsdirektör, tel. 08 590 01 060,

mobil 070-590 0124, E-post tomas.wiklund@rottneros.com

Bildmaterial finns tillgängligt på: www.rottneros.se/pressbilder

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')