ROTTNEROS NYA ÅNGTURBIN I VALLVIK INVIGD – GER MER GRÖN EL

2007-10-25, 09:25
 - Icke regulatorisk

I april 2006 beslutade Rottneros styrelse att investera i en ny ångturbin för utökad elproduktion i Vallvik. Turbinen för produktion av grön el drivs med processånga producerad i samband med produktion av pappersmassa.

Under sommaren har installationen av ångturbinen färdigställts och på onsdagen skedde invig-ningen under medverkan av bland andra Gävleborgs läns t.f. landshövding Gun-Marie Pettersson, kommunfullmäktige i Söderhamns ordförande Birgitta Tapper och Rottneros styrelseordförande Bengt Nordin.

– Den nya turbinen är ytterligare en aktivitet för att öka självförsörjningsgraden av el inom koncer-nen. Det är särskilt glädjande att kunna inviga den vid en tidpunkt när elpriserna börjar stiga igen, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Investeringen i den nya turbinen uppgår till ca 90 MSEK. Kapaciteten är 28 megawatt vilket inne-bär att självförsörjningsgraden av el vid Vallviks Bruk stiger från cirka 70 till närmare 100 procent. Dessutom blir bruket mindre sårbart för störningar i det yttre elnätet.

Anläggningens kapacitet är anpassad för en eventuell framtida produktionsökning från dagens

cirka 200 000 årston pappersmassa.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Blecko, koncernchef Rottneros AB, tel. 070-641 4910

Hannu Thomasfolk, VD Vallviks Bruk AB, tel. 0270-62111 alt 070-604 2938

Bildmaterial finns tillgängligt på: www.rottneros.se/pressbilder

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')