ROTTNEROS ÖVERKLAGAR MILJÖDOM I VALLVIK

2007-03-20, 08:42
 - Icke regulatorisk

Rottneros motiv för att överklaga domen är att en biorening inte medför några miljöförbättringar.

Fortlöpande mätningar visar att Ljusnefjärden, som är den del av Bottenhavet som tar emot av-loppsvattnet från Vallviks Bruk, är i mycket gott skick och inte har påverkats av utsläppen i nämn-värd grad.

Vallviks Bruk har som alternativ till biorening under de senaste åren gjort stora investeringar i processinterna åtgärder med bra resultat.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 00

VD för Vallviks Bruk Hannu Thomasfolk, 0270/620 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt ett försäljningsbolag i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')