ROTTNEROSKONCERNENS RESULTAT TYNGS AV HÖGA RÅVARUKOSTNADER

2007-10-19, 09:01
 - Icke regulatorisk

Resultatet för tredje kvartalet belastas med kostnader för årliga normala underhållsstopp vid bruken i Rottneros och Vallvik och med en omstruktureringsreserv som är en följd av beslutad personalreduktion vid Rottneros Bruk.

Det definitiva resultatet för perioden offentliggörs i sin helhet den 25 oktober kl. 08.00.

Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef, telefon +46 8 590 010 00

Pressmeddelandet distribuerat 2007-10-19 kl. 08.00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')