DOMSJÖ FABRIKER ÖVERTAR RENSERIET VID UTANSJÖ BRUK

2008-05-30, 11:21
 - Icke regulatorisk

Renseriet, som omfattar barkning och flisning av asp- och granvirke, har försörjt Utansjö Bruk med cellulosaflis för CTMP-linjen samt barkat och kapat virke till sliplinjen.

Domsjö Fabriker, som ligger i Örnsköldsvik ca 8 mil från Utansjö, har behov av ökad kapacitet för barkning och flisning av barrvirke med anledning av det pågående utvecklingsprogrammet Domsjö 2010, som kommer att leda till en ökad produktionskapacitet.

- Det är glädjande att renseriutrustningen och den infrastruktur för att ta hand om stora virkesvolymer som finns kommer att fortsätta att utnyttjas, säger Olle Dahlin som är VD för Utansjö Bruk.

- För oss är det en smidig och kostnadseffektiv lösning att överta utrustningen i Utansjö, säger Dom-sjö Fabrikers VD Ola Hildingsson. Vi räknar med att börja utnyttja renseriet från augusti månad och det kommer att sysselsätta ett tiotal medarbetare under tvåskift, fem dagar i veckan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Olle Dahlin, VD för Utansjö Bruk, Telefon 070/366 73 00

Ole Terland, VD Rottneros AB. Telefon 070 667 04 03

Ola Hildingsson, VD, Domsjö Fabriker AB. Telefon 070 602 77 99

Rottneros AB

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode¬r¬bolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madei-ras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

Domsjö Fabriker AB

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker utvecklar, marknadsför och producerar specialcellulosa, etanol och lignosulfonat för den globala marknaden. Omsättningen uppgår till ca 1,3 miljarder kr. Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, sysselsätter 340 personer i Sverige och 25 i Baltikum.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')