FÖRHANDLINGARNA VID UTANSJÖ BRUK SLUTFÖRDA PRODUKTIONEN UPPHÖR I MÅNADSSKIFTET MAJ/ JUNI

2008-02-25, 16:21
 - Icke regulatorisk

”Förhandlingarna har genomförts skyndsamt och i en konstruktiv anda”, säger Rottneros koncern-chef Ole Terland. Han konstaterar även att kostnaden för att avveckla Utansjö Bruk kommer att hålla sig inom den ram på ca 90 MSEK som vi angav i samband med bokslutskommunikén för 2007 den 1 februari.

Ytterligare information: Ole Terland, 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')