FÖRSÄLJNINGEN AV FASTIGHETEN VID UTANSJÖ BRUK SLUTFÖRD

2008-12-30, 17:16
 - Icke regulatorisk

Domsjö Fabriker avser att utnyttja en del av området för hantering av cellulosavirke. Planerna är också att vidareutveckla industrihotellverksamheten inom området som påbörjats av Rottneros.

Försäljningen av marken och byggnaderna har en positiv resultateffekt för Rottneros. Storleken kommer att preciseras senast i samband med nästa kvartalsrapport den 3 februari 2009.

Ytterligare information: Olle Dahlin, VD Utansjö Bruk AB 070-366 73 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')