MARKNADSRELATERADE PRODUKTIONSSTOPP VID ROTTNEROS MASSABRUK

2008-12-01, 09:18
 - Icke regulatorisk

Orsaken till stoppen är en kraftigt minskad efterfrågan på de massakvaliteter som Rottneros producerar i kombination med höga priser på energi och massaved. Ytterligare produktionsstopp planeras under januari för bruket i Miranda. I övrigt avvaktar koncernen med beslut om ytterliggare åtgärder till dess marknadsläget klarnat.

– Vi vill undvika att bygga upp ett massalager under rådande omständigheter och stänger även vedmottagningarna tillfälligt av samma skäl, säger Rottneros' koncernchef Ole Terland.

Ytterligare information: VD Ole Terland, 08-590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')