MILJÖSTUDIE BEKRÄFTAR BEGRÄNSADE FÖRORENINGAR VID UTANSJÖ BRUK

2008-11-24, 14:04
 - Icke regulatorisk

Studien visar även att det inte förekommit någon impregnering av virke och att det i samband med massaproduktionen på industriområdet inte har använts kvicksilverpreparat för konservering av massa eller klor för blekning, vilket är fallet i de mest omtalade och dyrbara saneringarna inom skogsindustrin.

Studien, som gjorts enligt länsstyrelsens önskemål, visar att de relativt begränsade föroreningar som kan bli föremål för åtgärder nästan uteslutande uppstått före 1991, då Rottneros övertog bruket.

Ytterligare information: Olle Dahlin, VD Utansjö Bruk AB, 070-366 73 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')