ROTTNEROS FÅR STRATEGISK ORDER AV BELGISK FÄRDIGMATPRODUCENT

2008-04-24, 08:58
 - Icke regulatorisk

- SilviPak tillhör en ny innovativ generation livsmedelsförpackningar. Förpackningen bevarar vär-men hos maten utan att massafibern den är tillverkad av blir varm på ytan. Det innebär att den kan hanteras av konsumenterna omedelbart efter uppvärmning i mikrovågsugn eller konventionell ugn säger Jacob Hobbel som är Account Manager hos Le Medaillon.

- Genom att förpackningen är tillverkad av träfiberbaserad massa som är en förnyelsebar råvara och laminerad med en tunn plastfilm, minskar SilviPak oljeförbrukningen med 90 procent jämfört med jämförbara plastförpackningar konstaterar Jacob Hobbel.

- Ordern är strategiskt viktig för koncernen eftersom SilviPak är ett av våra nya satsningsområden som ska minska det ensidiga beroendet av dollarkursen och massakonjunkturen. Genom att till-verka förpackningar som är en slutprodukt med ett högre förädlingsvärde än pappersmassa, minskar vi på sikt även känsligheten för höga vedpriser, säger Rottneros koncernchef Ole Ter-land.

- Le Medaillon har en grön profil med produkter som till stor del innehåller naturliga ekologiska ingredienser för medvetna konsumenter som även tar hänsyn till förpackningen. Detta stämmer väl med SilviPaks förpackningslösningar, säger Joakim Stockhaus som är chef för affärsområdet SilviPak. Han konstaterar även att det finns en stor marknadspotential i Beneluxländerna.

Det affärsområde inom Rottneroskoncernen som producerar SilviPak blir den 1 juli ett eget dot-terbolag under namnet Rottneros Packaging AB med Joakim Stockhaus som VD.

Ytterligare information: Ole Terland, VD och koncernchef, 070/6670403

Joakim Stockhaus, affärsområdeschef för SilviPak 070/5349699

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av mode¬r¬bolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')