ROTTNEROS SÄLJER FASTIGHETEN VID UTANSJÖ BRUK

2008-12-09, 11:08
 - Icke regulatorisk

Domsjö Fabriker övertog renseriutrustningen vid Utansjö Bruk i juni 2008 och tecknade samtidigt ett hyres-avtal avseende marken. Utöver det 10-tal medarbetare från Utansjö Bruk som anställdes av Domsjö Fabriker vid övertagandet av renseriet kan nu ytterligare fem personer komma att erbjudas anställning.

– Det är glädjande att vi har funnit en industriell köpare till mark och fastigheter vid Utansjö Bruk. Bruket ligger både direkt vid E4:an och vid havet med egen djuphamn och har en väl utvecklad infrastruktur, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

– För oss är ett köp av Utansjö Bruk en bra lösning på vårt framtida behov att kunna ta emot, bearbeta och lagra de virkesvolymer vi använder för att tillverka våra specialcellulosaprodukter, säger Domsjö Fabrikers VD Ola Hildingsson.

En försäljning av marken och byggnaderna skulle ha en positiv resultateffekt för Rottneros. Storleken kommer att preciseras efter genomförd affär och senast i samband med nästa kvartalsapport.

Ytterligare information: Olle Dahlin, VD Utansjö Bruk AB 070-366 73 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')