RUNE INGVARSSON FÖRESLÅS SOM ORDFÖRANDE I ROTTNEROS

2008-03-18, 09:21
 - Icke regulatorisk

Valberedningen består av Olle Grundberg, Nemus Holding AB, Torgny Prior, Prior & Nilsson och styrelseordföranden Bengt Nordin.

Rune Ingvarsson, som valdes in i Rottneros styrelse vid stämman 2007 är verksam som konsult inom skogsindustrin. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bl a skogsindustriföretagen Norske Skog, APRIL och Aracruz.

Roger Asserståhl är verksam som fristående konsult med lång erfarenhet från ledande befatt-ningar inom svensk skogsindustri. Förutom att han varit vice koncernchef i AssiDomän har han erfarenheter från olika operativa linjebefattningar inom bl a skog, träförädling, inköp och distribu-tion. Han har lång erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande. För närvarande är han ledamot i bl a Bergvik Skog AB, Södra Timber AB och Invision Media Group.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webb-plats, www.rottneros.com.

Ytterligare information: Valberedningens ordförande, Olle Grundberg 0706 54 44 20

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbola-gen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalu-massa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmas-sa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')