VALBEREDNING UTSEDD I ROTTNEROS AB

2008-10-23, 18:02
 - Icke regulatorisk

Enligt beslut på årsstämman 2008 skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varav en ska representera bolagets största aktieägare samt en vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen genom att kontakta valberedningens ordförande Olle Grundberg, olle.grundberg@bredband.net.

Ytterligare information: Styrelsens ordförande, Rune Ingvarsson, 070-288 79 76

Valberedningens ordförande, Olle Grundberg 070-654 44 20

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')