VALLVIKS BRUK BEGÄR PRÖVNINGSTILLSTÅND AV MILJÖDOM HOS HÖGSTA DOMSTOLEN

2008-05-28, 16:29
 - Icke regulatorisk

Bakgrunden är ett krav från myndigheterna på att bygga en anläggning för biologisk rening av processvatten.

Ytterligare information:

Ole Terland, koncernchef, 08/590 010 00

Hannu Thomasfolk, VD Vallviks Bruk 070/6042938

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')