DISKUSSIONER MED NY FINANSIÄR AVBRUTNA

2009-06-16, 09:50
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, koncernchef och verkställande direktör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2009, klockan 08.50.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')