FÖRSÄLJNINGEN AV ROCKHAMMARS BRUK SLUTFÖRD

2009-04-01, 11:44
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, koncernchef, 070-667 04 03

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 klockan 10.45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')