INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

2009-10-12, 12:04
 - Icke regulatorisk

Onsdagen den 11 november 2009 håller Rottneros en extra bolagsstämma som kommer att behandla koncernens kapitalstruktur.

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, och Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, inbjuder till presskonferens för att redogöra för de förslag till beslut som kommer att läggas fram för den extra bolagsstämman.

Önskar ni delta, meddela gärna:

Tina Knutsson, tel 08-402 22 34 eller servicecentret@halvarsson.se

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2009 klockan 10.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')