ROTTNEROS BRUK GÅR NER TILL 5-SKIFT

2009-01-14, 14:22
 - Icke regulatorisk

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt att vi tvingas ta bort ett skift och att det drabbar flera av våra medarbetare. Men jag kan bara konstatera att vi liksom övriga massindustrin måste anpassa oss till en vikande marknad, säger Olle Dahlin som är VD för Rottneros Bruk AB.

Rottneros Bruk som totalt har ca 135 medarbetare producerar mekanisk pappersmassa. Vid bruket tillverkar koncernen även massafiberbaserade livsmedelsförpackningar.

Ytterligare information: Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB 070-366 73 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')