ROTTNEROS INVESTERAR I VALLVIK

2009-12-17, 10:29
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande torsdagen den 17 december 2009 klockan 10.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 2,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2008.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')